• sml logo sml sponsors
 • Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 19 juni

 • Aanvang 20.00 uur: 

  1. Opening door onze voorzitter Warner van Hattem
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering 18-12-2023
  4. Ingekomen stukken en mededelingen 
  5. Vastellen van de begroting door onze penningmeester Dirk Kortekaas
  6. Vaststellen van de contributie door onze penningmeester Dirk Kortekaas
  7. Benoeming leden kascommissie
  8. Vrijwilliger van het jaar, de Henk van Arnhem Award
  9. Vooruitblik naar het nieuwe seizoen 
  10. Rondvraag en afsluiting

  Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een email bericht sturen naar secretaris@smlarnhem.nl

  Deze uitnodiging en agenda wordt samen met de stukken ook via een mailing naar alle leden verzonden die de nieuwsbrieven van SML ontvangen. U kunt ze ook opvragen bij de secretaris van SML.