• Algemene Ledenvergadering SML druk bezocht

 • Op dinsdag 12 september 2023 is de  Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarbij ca. 80 mensen aanwezig waren. Na het openingswoord van voorzitter Warner werd allereerst stil gestaan bij het vertrek van twee bestuurders, Mark Steinfelder en Simon van den Bergh, die beiden na een lange periode van inzet voor SML afscheid hebben genomen van het bestuur. Simon liet in zijn afscheidswoord weten zijn taken altijd met plezier te hebben gedaan en bedankte iedereen voor de samenwerking. Zijn positie als bestuurslid Accommodatie is inmiddels gelukkig ingevuld: opvolger Angelique Bosch is in de ALV welkom geheten en benoemd. Voor de vacature Voetbalzaken wordt door het bestuur nog een passende invulling gezocht, zo liet de voorzitter weten.

  Het bestuur presenteerde haar gedachten over haar visie en missie voor de komende jaren, waarin zowel voldoende aandacht zal zijn voor het niveau van selectieteams, maar zeker ook meer gekeken zal worden naar het (overgrote) recreatieve deel van onze vereniging. Daarna was het de beurt aan de diverse bestuursleden die een toelichting hielden over hun portefeuille. Michel Onstenk (Commerciële Zaken), vertelde, samen met enkele commissieleden, over o.a. nieuwe (reclamebord)sponsors en over het initiatief rond de Club van 50 / 100. Ook presenteerde hij de ALV de nieuwe Hoofdsponsor van SML, te weten Buro Philip van der Hurk. Hierover is in deze Nieuwsbrief meer te lezen. Wouter van ’t Hooft (Verenigingsleven) sprak de leden toe over de activiteiten binnen SML, zoals de organisatie van de het FIFA-tournament, de zeer geslaagde bijeenkomsten rond het WK 2021, de Grote Club Actie, het Tosti- en Snert-toernooi rond Nieuwjaar enz. Ook kondigde hij het nieuwe Vrijwilligerssysteem aan, zoals dat voor alle leden van SML zal gaan gelden (zie artikel in deze Nieuwsbrief). Huub Jansen (Wedstrijdzaken) stelde Patrick Rommers voor als de nieuwe wedstrijdsecretaris Jeugd en vertelde over zaken als het vinden én behouden van verenigingsscheidsrechters. Het bestuur vindt het erg belangrijk dat de zowel spelers als leiders van SML zich in en buiten het veld netjes gedragen en daar zal dan ook beleid op gevoerd worden.

  Dènis Timmerman (Voetbalzaken a.i.) gaf aan dat de aanloop naar het nieuwe seizoen niet vlekkeloos is geweest, maar kon melden de zaken inmiddels beter lopen. Kim Jansen en Kathelijn Zwols werden aan de leden voorgesteld als nieuwe Coordinator Jeugd O16- O19 en Jeugd O11-O12. Voor de 2 zaalvoetbalteams zal Zana Kaplan als coördinator optreden. Kathelijn lichtte ook de eerste bevindingen uit het Mulier onderzoek toe. Hier komt het bestuur later op terug.

  De sluitende begroting werd door penningmeester Dirk Kortekaas verder toegelicht en vastgesteld. Ook hij was verheugd met de inkomsten uit de nieuwe sponsoring en verwacht extra inkomsten voor de club uit de 3 zaterdagavondwedstrijden (krakers) van SML1 tegen o.a. VDZ.

  Na een inhoudelijke rondvraag werd de vergadering afgesloten met een drankje dat, zoals gebruikelijk, werd aangeboden door SML.

 • Simon, bedankt!
  bedankt, Simon!