• sml logo sml sponsors
 • SML is partnerclub van betaald voetbalorganisatie Go Ahead Eagles uit Deventer.

  Go Ahead Eagles streeft ernaar om een sterke binding te hebben met clubs uit het regionale amateurvoetbal. Sportief, commercieel én sociaal-maatschappelijk. Zowel Go Ahead Eagles als de amateurverenigingen hebben namelijk een gezamenlijk belang bij het verbeteren (en behouden) van jeugdvoetbal in de regio en het ontwikkelen van commerciële en sociaal-maatschappelijke initiatieven.

  Het afsluiten van convenanten is voor Go Ahead Eagles niet het middel om een nauwere samenwerking met amateurverenigingen aan te gaan; het maken van individuele seizoenafspraken en het bieden van maatwerk zijn dat wél.

  Go Ahead Eagles vervult graag een verbindende rol op het gebied van:

  • Ontwikkeling van jeugdspelers van amateurclubs door hen op hun eigen niveau te laten voetballen
  • Opleiden en begeleiden van trainers, coaches, opleidingshoofden en technisch jeugdcoördinatoren in het amateurvoetbal
  • Opzetten van commerciële projecten met amateurverenigingen
  • Opzetten van sociaal-maatschappelijke projecten met amateurverenigingen
  • Ondersteuning van amateurclubs, zoals kaartenacties, kennisuitwisseling, het spelen van oefenwedstrijden, het organiseren van thema-avonden en het bieden van een platform.

  Voor meer over de partnerclubs van Go Ahead Eagles, zie https://www.ga-eagles.nl/voetbalopleiding-partnerclubs/

 • Go Ahead Eagles logo