• Einde van het seizoen 2022 -2023 , ook voor het bestuur SML

  • De afgelopen maanden zijn binnen het bestuur verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Zo komt het onderzoek naar een pedagogisch sportklimaat door het Mulier instituut langzaam tot een afronding. We gaan ervan uit dat op de komende ALV de resultaten kunnen worden gepresenteerd. Ook is er een eerste klein stapje gezet richting nauwere samenwerking met onze buurclub Upward in de vorm van een werkgroep onder leiding van het Sportbedrijf Arnhem. Namens SML hebben Paul Matthieu en Angelique Bosch plaatsgenomen in de werkgroep. In deze werkgroep zal worden bekeken hoe beide clubs elkaar kunnen gaan helpen en versterken. Wij zien bijvoorbeeld goede mogelijkheden als het gaat om betere benutting van onze accommodaties. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen alweer in gang gezet, want ook hiervoor geldt ‘regeren is vooruitzien’.

    Helaas waren het de laatste weken nogal roerige tijden binnen het bestuur. Verschil van inzicht over de werkwijze binnen het bestuur leidde tot spanningen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de keuze van ons bestuurslid Voetbalzaken Mark Steinfelder om uit het bestuur te stappen. De crisis in het bestuur was ook de directe aanleiding om de Algemene Leden Vergadering (ALV) te moeten uitstellen tot na de zomervakantie. Na de zomer gaat het bestuur vol goede moed met jullie het nieuwe voetbalseizoen in en gaat SML vast weer mooie resultaten behalen, zowel op als langs het veld. Wij wensen iedereen een mooie zomer toe en een hele fijne vakantie.

    Bestuur SML