• Kleding en materialen

  Het SML-tenue bestaat uit een zwart shirt met kleine witte streep aan de zijkant, een witte broek met kleine zwarte streep en wit-zwarte ringelband kousen.

  SML heeft voor de gehele jeugd een kledingplan. Elk jeugdlid krijgt een tenue in bruikleen. Alle jeugdleden van de JO8 t/m de JO19 ontvangen vanuit het kledingplan een Stanno Drive wedstrijdshirt, wedstrijdshort en sokken.

  De kosten van het kledingplan in de seizoenen 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024 worden deels gedekt door de sponsoring van ConStabiel, Van der Valk en Snelders Sport. Dankzij deze sponsoren kunnen we de kledingbijdrage laag houden. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de kleding wordt tegelijk met het contributiegeld geïnd. De bijdrage voor het kledingplan is voor de leden van de JO8 t/m JO19 €20,- per seizoen.

  Sponsoren die jeugdteams willen sponsoren met kleding en/of materialen kunnen vanwege het jeugdkledingplan geen wedstrijdtenues sponsoren, maar wel trainingspakken, inloop of uitloopshirts, tassen etc.

  Regels gebruik kleding
  Tenues (wedstrijdshirt, wedstrijdshort en sokken) mogen alleen gedragen worden tijdens de wedstrijden.

  De wedstrijdshort en sokken blijven gedurende het seizoen bij de speler. De wedstrijdshirts blijven in de teamtas van het team en worden na elke wedstrijd gezamenlijk gewassen. Ieder team is samen met haar leider verantwoordelijk voor de wedstrijdshirts en teamtas. Aan het einde van elk seizoen dient de teamtas met alle bijbehorende wedstrijdshirts te worden ingeleverd bij de kledingcoordinator. De leider is verantwoordelijk voor het inleveren van de wedstrijdshirts en geeft aan de kledingcoordinator door bij wie de kosten voor eventueel ontbrekende shirts in rekening gebracht moet worden.

  Bij beëindiging van het lidmaatschap is de speler verplicht de kleding schoon gewassen weer in te leveren bij de leider van het team of rechtstreeks in te leveren bij Snelders Sport in Elst.

  Nieuwe, kapotte, te kleine en verloren kleding
  Voor de volgende zaken kunt u terecht bij Snelders Sport in Elst.

  - Nieuwe leden voor het ophalen van kleding
  - Kleding omruilen die te klein is geworden
  - Omruilen van beschadigde kleding of tas (hier worden kosten voor in rekening gebracht)
  - Inleveren van kleding na opzegging van het lidmaatschap

  Wanneer u kleding of een tas verloren bent of u heeft vragen omtrent het kledingplan kunt u contact opnemen via kledingcoordinator@smlarnhem.nl

  Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding
  Wanneer spelers hun kleding kwijt raken, kleding of tas kapot is en vervangen moet worden, dan zijn hier kosten aan verbonden. Vervangende kleding wordt uitgegeven via Snelders Sport. Ook als een speler stopt met voetballen en niet zijn kleding en tas inlevert, worden er kosten in rekening gebracht.

  - Wedstrijdshirt: € 35,99
  - Wedstrijdshort: € 15,59
  - Sokken: € 8,49

  Voor het kledingplan heeft SML een Reglement opgesteld. Alle jeugdteams zijn gehouden zich te houden aan de regels zoals gesteld in het kledingplan.

  Korting op overige artikelen
  Als SML lid krijgt u bij Snelders Sport in Elst op alle andere voetbalgerelateerde artikelen 15% korting op de verkoopprijs, exclusief al bestaande aanbiedingen.

  Uitgifte sportmaterialen
  Elk team krijgt aan het begin van het seizoen van SML ballen, hesjes, watertassen, e.d. in bruikleen. Deze dienen aan het eind van het seizoen weer te worden ingeleverd voor gebruik in het volgende jaar.

  1. Ieder competitie spelend jeugdlid van SML is automatisch deelnemer aan het kledingplan. De vereniging hecht veel waarde aan een correcte/representatieve uitstraling en wenst uniformiteit. De leden dragen het SML-tenue met trots en behandelen het met zorg.
  2. Het kledingplan voorziet in wedstrijdkleding voor elk jeugdteam (wedstrijdshirt, korte broek, kousen en keeper sets), hierna te noemen de wedstrijdkleding. Iedere deelnemer aan het kledingplan is verplicht tot het dragen van de officiële wedstrijdkleding welke via de vereniging is verstrekt. De kledinglijn is door het bestuur vastgesteld en zichtbaar in de SML-webshop.
  3. Het kledingplan wordt aangegaan voor een periode van drie seizoenen, ingaande vanaf seizoen 2021-2022, waarin is voorzien in:
   • Het eenmalig verstrekken van een wedstrijdshirt en keepersset
   • Het jaarlijks verstrekken van korte broekjes en sokken
  4. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de officiële SML-wedstrijdkleding.
  5. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt via de jaarlijkse contributie de eigen bijdrage voor het kledingplan. Als de contributie niet tijdig is betaald kan het bestuur besluiten de wedstrijdkleding niet te verstrekken waardoor men niet speelgerechtigd is. 
  6. Het wedstrijdshirt en keeperset is en wordt nooit eigendom van een lid. De korte broek en kousen worden na afloop van het lopende seizoen eigendom van het spelend lid en hoeven daarom niet te worden ingeleverd.  De zogeheten “teamtas” wordt voorafgaand aan het nieuwe seizoen onder verantwoordelijkheid van de kledingcoördinator samengesteld en uitgegeven. De gebruiker (het team) gaat daar zorgvuldig mee om.
  7. De wedstrijdkleding en teamtas blijven tijdens het seizoen te allen tijde eigendom van de vereniging. Het team is slechts voor bepaalde tijd gebruiker.
  8. Het is beslist niet toegestaan wedstrijdkleding aan te laten passen en/of te voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen zoals bijvoorbeeld namen van spelers. De wedstrijdkleding is voorzien van de sponsoren ING, conStabiel en Van der Valk. Bedrukking waarvoor de vereniging specifieke afspraken heeft vastgelegd met de betreffende sponsoren.
  9. Het is niet toegestaan wedstrijdkleding uit te lenen aan derden.
  10. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van het bestuur niet toegestaan de wedstrijdkleding te gebruiken tijdens trainingen. Het is ook niet toegestaan de wedstrijdkleding te dragen tijdens privé activiteiten of b.v. schoolactiviteiten en niet SML gerelateerde sporttoernooien.
  11. Ieder team ontvangt bij aanvang van elk nieuw seizoen een complete teamtas met wedstrijdkleding. De uitgifte van de wedstrijdkleding wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de kledingcoördinator. De leider (zelf) neemt de tas in ontvangst. Bij afgifte controleert de leider de inhoud en tekent voor akkoord en ontvangst.
  12. De teamtas blijft gedurende het gebruik (seizoen) compleet. Er worden geen sets aan spelers uitgedeeld.
  13. De wedstrijdshirts worden na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, gewassen volgens, in overeenstemming met het wasvoorschrift op de kleding. De kleding mag onder geen enkele voorwaarde in de wasdroger of worden gestreken. Wij willen dat de wedstrijdshirts per wasbeurt tegelijk in dezelfde machine wordt gewassen. Dit voorkomt verschillende verkleuringen. De broekjes en sokken mogen individueel gewassen worden. 
  14. De afschrijving van wedstrijdshirts en keepersets is minimaal 3 jaar. De afschrijving van de korte broekjes en kousen is 1 jaar. De kledingcoördinator bepaalt de duur van gebruik.
  15. De kledingcoördinator van SML is verantwoordelijk voor de representativiteit van de wedstrijdkleding en tijdige vervanging. De gebruiker volgt aanwijzingen en instructie(s) van bedoelde coördinator of bestuur op.
  16. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de wedstrijdkleding zorgvuldig behandelen. Slijtage van de wedstrijdkleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijdkleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop contact op met de kledingcommissie. De wedstrijdkleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen. Geen gevolg geven aan dit punt kan gevolgen hebben voor het vergoeden van de kleding door het team/ gebruiker (zie punt 17).
  17. Wanneer naar oordeel van de kledingcoördinator verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 16 genoemde, kan na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht van het individuele lid of betreffende team. De leider is en blijft te allen tijde verantwoordelijk.
  18. Ruilen van kleding dient via of bij de kledingcoördinator plaats te vinden.
  19. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider ervoor te zorgen dat de wedstrijdshirts en keeperssets compleet en in goede staat (en gewassen) wordt ingeleverd bij de kledingcoördinator. Na controle van de door de kledingcoördinator aangewezen vrijwilliger(s) tekent de leider voor afgifte en de vrijwilliger voor ontvangst.
  20. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er wedstrijdshirts en/of keeperssets ontbreken en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij de leider. Deze kan de kosten verhalen bij betreffende speler(s).
  21. Bij beëindiging van het lidmaatschap van SML of om een andere reden wordt opgezegd, moet de kleding schoon en in goede staat worden ingeleverd bij de kledingcommissie. N.B. Een overschrijving naar een andere vereniging is pas mogelijk als alles schoon, netjes en heel is ingeleverd of aan de eventuele kosten is voldaan.
  22. Kleding en overige artikelen die team en wedstrijd gerelateerd zijn mogen alleen van onze kledingsponsor Snelders Sport zijn. Snelders Sport en haar leverancier Deventrade zal voor wedstrijd en teamverband alleen goederen leveren van de SML-kledinglijn. Artikelen zoals trainingspakken, tassen, presentatie pakken, jassen, tassen e.d.) mogen enkel aangeschaft worden bij Snelders Sport. SML, Snelders Sport en Deventrade zijn een contractuele overeenkomst zijn aangegaan.
  23. Aanschaf van team gerelateerde artikelen/ goederen gaan via de kledingcoördinator. Hierover hebben SML en Snelders Sport afspraken gemaakt. Verzoeken voor teambestellingen gaan uitsluitend via de kledingcoördinator en zoals bij punt 21 aangegeven uit de SML-kledinglijn.
  24. Sponsoring van teams gaan uitsluitend via de sponsorcommissie van SML. Snelders Sport zal geen rechtstreekse bestellingen (bestelverzoeken) in behandelingen nemen. Verzoeken voor sponsoring of informatie over sponsoring kunt u per mail of persoonlijk bij de sponsorcommissie kenbaar maken. Ze nemen dan spoedig contact met u op.
  25. Sponsoring kan op alle artikelen en accessoires in team verband anders dan wedstrijd tenue.
  26. De aangeschafte accessoires/artikelen in team- of sponsorverband blijven eigendom van de vereniging zodat deze in de opvolgende jaren nog in teamverband kunnen worden gebruikt. Artikelen welke privé (via de site) zijn aangeschaft, blijven eigendom van de koper tenzij zij afzien van de kleding. Hierna zal de kledingcommissie bepalen of deze nog representatief zijn en deze aan een team of lid toewijzen. Sportkleding welke slechts voor de training wordt gebruikt kan door leden rechtstreeks op de webshop worden aangeschaft.
  27. Bedrukking van sponsoren via de webshop is niet mogelijk, dit kan enkel via de sponsorcommissie of de kledingcoördinator.
  28. Het is nadrukkelijk niet toegestaan andere merken dan die van onze kledingsponsor Snelders Sport en leverancier Deventrade te dragen in wedstrijd verband of team gerelateerde activiteiten.
  29. Het is enkel mogelijk om op deze kleding het clublogo te laten bedrukken. Bedrukkingen of teksten worden eerst door de kledingcoördinator en of sponsorcommissie beoordeeld. Onze vereniging verbiedt aanstootgevende, discriminerende en racistische teksten. Sponsoren conformeren zich aan het (kleding)beleid van SML.
  30. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van SML.