Kledingplan SML
sml tenue2021SML heeft voor de gehele jeugd een kledingplan. Elk (jeugd)lid krijgt een tenue in bruikleen. Alle jeugdleden van de JO8 t/m de JO19 ontvangen vanuit het kledingplan een Stanno Drive wedstrijdshirt, wedstrijdshort en sokken.

De kosten van het kledingplan in de seizoenen 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024 worden deels gedekt door de sponsoring van ConStabiel, Van der Valk en Snelders Sport. Dankzij deze sponsoren kunnen we de kledingbijdrage laag houden. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de kleding wordt tegelijk met het contributiegeld geïnd. De bijdrage voor het kledingplan is voor de leden van de JO8 t/m JO19 €20,- per seizoen.

Regels gebruik kleding
Tenues (wedstrijdshirt, wedstrijdshort en sokken) mogen alleen gedragen worden tijdens de wedstrijden.

De wedstrijdshort en sokken en blijven gedurende het seizoen bij de speler. De wedstrijdshirts blijven in de teamtas van het team en worden na elke wedstrijd gezamenlijk gewassen. Ieder team is samen met haar leider verantwoordelijk voor de wedstrijdshirts en teamtas. Aan het einde van elk seizoen dient de teamtas met alle bijbehorende wedstrijdshirts te worden ingeleverd bij de kledingcoordinator. De leider is verantwoordelijk voor het inleveren van de wedstrijdshirts en geeft aan de kledingcoordinator door bij wie de kosten voor eventueel ontbrekende shirts in rekening gebracht moet worden.

Bij beëindiging van het lidmaatschap is de speler verplicht de kleding schoon gewassen weer in te leveren bij de leider van het team dan wel rechtstreeks in te leveren bij Snelders Sport in Elst.

Nieuwe, kapotte, te kleine en verloren kleding
Voor de volgende zaken kunt u terecht bij Snelders Sport in Elst.

  • Nieuwe leden voor het ophalen van kleding
  • Kleding omruilen die te klein is geworden
  • Omruilen van beschadigde kleding of tas (hier worden kosten voor in rekening gebracht)
  • Inleveren van kleding na opzegging van het lidmaatschap

Wanneer u kleding of een tas verloren bent of u heeft vragen omtrent het kledingplan kunt u contact opnemen via kledingcoordinator@smlarnhem.nl

Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding
Wanneer spelers hun kleding kwijt raken, kleding of tas kapot is en vervangen moet worden dan zijn hier kosten aan verbonden. Vervangende kleding wordt uitgegeven via Snelders Sport. Ook als een speler stopt met voetballen en niet als zijn kleding en tas inlevert, worden er kosten in rekening gebracht.

Wedstrijdshirt: € 35,99

Wedstrijdshort: € 15,59

Sokken: € 8,49

Voor het kledingplan heeft SML een Reglement opgesteld. Alle jeugdteams zijn gehouden zich te houden aan de regels zoals gesteld in het kledingplan.