• sml logo sml sponsors
 • Met plezier sporten bij SML!

 • Als actieve SML-ers weten we het natuurlijk allang. Sport is goed voor ons! Goed voor onze gezondheid, ons zelfvertrouwen, teamgevoel, discipline, sociale contacten, talentontwikkeling en morele vorming. Maar… deze effecten ontstaan niet vanzelf. We moeten er wel iets voor doen: een positief sportklimaat creëren. Ook wel een pedagogisch sportklimaat genoemd. Maar hoe doe je dat op een goede en verantwoorde manier?

  Tijdens de ALV van juli 2022 heeft het bestuur aangekondigd te onderzoeken hoe de leden van SML de sportcultuur binnen SML ervaren. Nauwkeuriger gezegd draait het om het pedagogisch sportklimaat.

  Wij vinden dat SML-leden met plezier en in een veilige omgeving moeten kunnen sporten. Het is van belang dat iedereen zich prettig voelt op Sportpark De Bakenberg. Het Mulierinstituut gaat onze vereniging onder de loep nemen en met de uitkomsten kunnen we stappen zetten om het sportklimaat verder te verbeteren.

  Aanleiding om een onderzoek uit te laten voeren is drieledig. Ook bij SML gebeuren er soms dingen die pedagogisch minder verantwoord zijn. Dan is het van belang dat we onze kernwaarden (Beschaafd, Sportief en Veilig) waarmaken. En tijdens de spiegelsessies die in 2022 zijn gehouden kwam ook naar voren dat de leden veiligheid (fysieke en sociale veiligheid) heel belangrijk vinden. Voldoende redenen om onderzoek te doen naar het pedagogisch sportklimaat bij SML.

  Op 9 februari is de SML-werkgroep die het onderzoekstraject begeleidt voor het eerst bijeengekomen. Het onderzoekstraject bestaat uit drie delen:

  1. Om te beginnen krijgen alle leden een digitale vragenlijst om in te vullen.
  2. Dit wordt opgevolgd door een viertal groepsinterviews. 
  3. Hierna analyseert het Mulierinstituut alle uitkomsten en rondt het onderzoek af met een rapport.

  De digitale vragenlijst wordt verstuurd aan de ouders van onze jongste leden, de junioren, senioren en de trainers-coaches. De groepsinterviews zullen plaatsvinden met groepjes spelers in de categorie 8 t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar en trainers-coaches.

  Het rapport met conclusies is voor SML de start voor een verbeterplan. Hoe dit plan er uit ziet willen we tijdens de ALV in juni aan de leden presenteren.

  De werkgroep laat de komende maanden met regelmaat van zich horen via verschillende communicatiekanalen. Het is van belang dat zoveel mogelijk leden de vragenlijst zullen invullen, zodat we een zo compleet mogelijk beeld krijgen hoe de vereniging ervoor staat. 

  Tot snel!                                                                                    

  De werkgroep: Warner van Hattem (voorzitter, trekker), Wouter ’t Hooft (bestuurslid verenigingsleven), Erwin Snijder (initiatiefnemer, oud-bestuurslid), Jyldau Esselink-Koning (vertrouwenscontactpersoon), Liesbeth Böhmer (vertrouwenscontactpersoon), Micha Soentgerath (commissie Veiligheid Spiegelsessie), Niels van der Graaff (commissie Veiligheid Spiegelsessie), Kathelijn Zwols (ouder O9)

 • Presentatie 23 februari