• Nieuw bestuur SML

 • Op de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van donderdag 14 december j.l. hebben de leden gestemd voor de kandidaten voor de diverse vacante bestuursfuncties. De vijf kandidaten hadden zich ‘aan elkaar verbonden’ en daarom vond één schriftelijke stemming plaats. De leden van SML kozen met 76 stemmen voor en 1 stem tegen zeer overtuigend voor de nieuwe bestuursleden!

  Het bestuur van SML is per 1 januari 2023 als volgt samengesteld:

  • Voorzitter, Warner van Hattem (nieuw)
  • Secretaris, Dènis Timmerman (nieuw)
  • Penningmeester, Dirk Kortekaas
  • Bestuurder Voetbalzaken, Mark Steinfelder
  • Bestuurder Accommodaties, Simon van den Bergh
  • Bestuurder Wedstrijdzaken en arbitrage, Huub Jansen (nieuw)
  • Bestuurder Verenigingsleven, Wouter ’t Hooft (nieuw)
  • Bestuurder Commercie en sponsoring, Michel Onstenk (nieuw)