• sml logo sml sponsors
  • Nieuw Huishoudelijk reglement en Tuchtreglement

  • Het bestuur van SML zal in de komende ALV van december 2023 goedkeuring vragen voor een nieuw Huishoudelijk Reglement en een nieuw Tuchtreglement. Ook zal er een nieuwe Tuchtcommissie ge├»nstalleerd worden. 

    Om te voldoen aan de vereisten die hiervoor gelden, dienen deze stukken uiterlijk 2 weken voorafgaand aan een ALV ter inzage te liggen c.q. gepubliceerd te zijn op de website van de club.

    De Statuten, Huishoudelijk reglement en Tuchtreglement zijn te vinden op deze pagina.

    Het bestuur, 24 november