• sml logo sml sponsors
 • EEN (OEFEN)WEDSTRIJD INPLANNEN OF VERPLAATSEN, HOE WERKT DAT BIJ SML?

  SML onderscheidt twee wedstrijdvormen: 

  1. Competitiewedstrijden: deze wedstrijden worden door de KNVB ingeroosterd; de datum hiervan staat vast en is tijdig te zien op o.a. Voetbal.nl en op onze website.

  2. Oefenwedstrijden: deze wedstrijden worden door verenigingen onderling geregeld. 

  Hoe werkt dat bij SML? 

  Ad 1. Een KNVB competitiewedstrijd wordt altijd gespeeld, tenzij slecht weer tot afgelasting leidt. Een competitiewedstrijd kan alleen vanwege een zeer dringende omstandigheid worden verplaatst. Een dringende omstandigheid kan zijn ziekte (bijv. griepvirus in elftal) of in geval van overlijden binnen de vereniging. In dergelijke, uitzonderlijke gevallen maakt de Teammanager van het betreffende team hiervan zo spoedig mogelijk melding aan de Wedstrijdsecretaris (wedstrijdsecretariaat@smlarnhem.nl, tel: 06-11 35 15 49

  . De wedstrijdsecretaris zal dan contact opnemen met de tegenstander en de KNVB en verzoeken om verplaatsing. 

  LET OP: VAKANTIE IS GEEN REDEN VOOR AFZEGGING OF VERPLAATSING VAN WEDSTRIJDEN

  Het vastgestelde speelschema houdt (zo veel mogelijk) rekening met vakanties en is ook voor iedereen op tijd bekend, dus houdt daar rekening mee. In geval een team vanwege vakantie toch te weinig spelers heeft, dient dit team spelers in te lenen bij een ander team van SML. Hiervoor bestaan bindende regels binnen SML, bij de leiders bekend. Als een team niet wenst mee te werken aan het uitlenen van spelers, dient de betreffende Coördinator hiervan op de hoogte te worden gebracht.

  Ad 2. Wil je een Oefenwedstrijd spelen, ongeacht uitwedstrijd of thuiswedstrijd, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de bij Wedstrijdsecretaris, zodat SML van deze wedstrijd op de hoogte is. Gezien de zeer beperkte beschikbaarheid van velden doordeweeks bij SML, is het verzoek om (zo mogelijk) een uitwedstrijd te regelen.

  Voor een thuiswedstrijd geldt: 

  - De Wedstrijdsecretaris kijkt of er op de speeldag en het gewenste tijdstip een speelveld beschikbaar is. Zo ja: 

  - De Wedstrijdsecretaris neemt contact op met de Beheerder van de kantine vanwege de beschikbaarheid van de kantine en kleedkamers en (zo nodig) met Coördinator Scheidsrechterszaken; 

  - De Wedstrijdsecretaris meldt aan de Teammanager of /hoe laat de wedstrijd gespeeld kan worden en neemt de wedstrijd daarna op in Sportlink /App Wedstrijdzaken: de wedstrijd wordt digitaal zichtbaar voor beide verenigingen. 

  NB 1: Bij SML geldt de regel: Competitiewedstrijden gaan voor Trainingen en Trainingen gaan voor Oefenwedstrijden

  NB 2: Vanwege beperkte beschikbaarheid van kantine, kleedkamers en velden kunnen oefenwedstrijden op een dag in tijd ‘geclusterd’ worden.