Met grote droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze ere voorzitter en nestor Dick Langenbach. Dick is 88 jaar oud geworden.

Dick Langenbach
Als telg uit een echte SML familie heeft hij sinds zijn lidmaatschap in 1943 vele taken en functies binnen onze club behartigd. In de periode 1954 tot en met 1986 heeft hij aaneengesloten diverse bestuursfuncties vervuld, waarvan 20 jaar (!) als voorzitter. Meer dan voldoende reden om hem in 1986 te benoemen als ere voorzitter.

Ook voor de KNVB heeft Dick zich - na zijn SML periode - zeer verdienstelijk gemaakt. En was hij uiteindelijk vice voorzitter van het bestuur van de KNVB afdeling amateurvoetbal en lid van het Bondsbestuur KNVB. Bij zijn aftreden in 1998 werd hij ere lid van de KNVB en in 1999 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tot heel recent was Dick een actief volger van onze club. Hoewel steeds minder aanwezig langs de zijlijn bij wedstrijden, bleef hij tot op het laatst de vergaderingen van de ALV volgen en deelnemen aan de bijeenkomsten van de club van 100. Voor velen van ons was hij een vraagbaak en een baken van rust en relativering.

We zullen hem erg missen.

Voor belangstellenden zal op zaterdag 11 februari vanaf 14.00 uur in ons clubhuis een condoleance register en een koffietafel worden ingericht om samen stil te staan bij het overlijden van onze ere voorzitter.

Namens het bestuur van SML Arnhem
Paul Matthieu, voorzitter