Het bestuur van voetbalvereniging SML nodigt alle leden uit voor haar algemene ledenvergadering op woendagavond 18 december 2019. 

Locatie: kantine SML
Aanvang: 20.00 uur

Bekijk hier de officiele en volledige agenda

Bekijk hier het financieel jaarverslag seizoen 2018-2019

---------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA

 
1. Opening en mededelingen
 
2. Vaststellen van de agenda
 
3. Ingekomen stukken
 
4. Vaststellen van de notulen laatste vergadering d.d. 26 juni 2019.
 
5. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019
  a. Verslag van de kascommissie.
  b. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid.
 
6. Functionarissen
  a. Benoemen bestuurder Gerben Nijmeijer als secretaris
 
7. Terugblik afgelopen seizoen
  a. Rookvrij sportpark 
  b. Druk op vrijwilligers door te kort aan nieuwe aanwas
  c. Relatie Upward
  d. Vandalisme en veiligheid
  e. Opzegging convenant Vitesse
 
8. Vooruitblik komend seizoen
  a. Masterplan
  b. Nieuwbouwplannen
 
9. Portefeuilles
  a. Voetbalzaken
  b. Commercie
  c. Accommodatie
  d. Wedstrijdzaken  

10. Rondvraag
 
11. Sluiting.