'Sportief, beschaafd en veilig' is het DNA van SML. Maar een veilige sportomgeving is geen vanzelfsprekendheid. Om die reden heeft het bestuur van SML in 2015 besloten tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het bestuur heeft Inge Spel bereid gevonden om deze belangrijke taak te gaan vervullen.

Waarom heeft SML een vertrouwenspersoon?
SML wil een veilige voetbalvereniging zijn. Onze leden en vrijwilligers moeten zich thuis voelen binnen de vereniging. Binnen onze vereniging is geen plaats voor pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vandalisme. En hoewel velen helpen om dit soort gedrag te voorkomen, lukt het ons niet altijd. Indien dat grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt en je bent daar slachtoffer of getuige van of je signaleert dat, dan is de vertrouwenspersoon iemand bij wie je terecht kunt met je probleem.

Bij een vertrouwenspersoon kun je ook terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor sporters, trainers, coaches, ouders van minderjarige leden, begeleiders en vrijwilligers.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van SML plaatsvinden wordt niemand op de
hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent.

Wie is de vertrouwenspersoon van SML?
Mw. Inge Spel: 

Inge Spel"Ik ben huisarts in Arnhem en heb mijn praktijk in Gezondheidscentrum Onder de Linden. Al enkele jaren ben ik bij SML betrokken als mede-organisator van het Spetterkamp voor de pupillen. Daarnaast sta ik graag langs de lijn om mijn voetballende zoon aan te moedigen. In mijn rol als vertrouwenspersoon binnen SML zal ik luisteren, bemiddelen, vragen beantwoorden en daar waar kan een oplossing bieden. Jullie kunnen mij laagdrempelig benaderen op het emailadres . Laat een berichtje achter dan neem ik contact met je op voor een afspraak".

 

 

Overige hulplijnen:
Als er sprake is van sexuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport: bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Email: .