• Prijsstijgingen Kantine SML

 • Het is voor iedereen wel bekend dat we het afgelopen jaar zeer hoge prijsstijgingen hebben gehad waardoor de inflatie afgelopen maand zelfs tot boven de 13% uit is gekomen. Met name gedreven door hogere energieprijzen heeft dit doorgewerkt in prijsverhogingen die door bijna al onze leveranciers zijn doorberekend aan SML.
  Enkele voorbeelden daarvan in % stijging ten opzichte van twee seizoenen geleden: bier 9%, frisdranken 9%, koffie 25%, aanvulling toiletspullen 25%, etc

  Dan laten we nog onbenoemd de potentiële stijging van de energieprijzen zelf die voor onze club vanaf 1 januari 2023 van toepassing zullen zijn (we krijgen nu nog energie geleverd onder een contract met vaste prijzen van voor de start van de hoge energieprijzen). Afhankelijk van de ontwikkelingen in de energiemarkt zullen daarover later dit seizoen nadere mededelingen volgen.

  De hierboven genoemde prijsstijgingen zorgen voor dalende marges op onze kantineverkopen. Wij zijn helaas genoodzaakt om onze prijzen te verhogen. Uiteraard zijn we een vereniging en hebben we geen winstoogmerk. Al onze kosten moeten echter op een of andere manier gedekt worden door inkomsten van onze vereniging.
  Wij hebben gemeend niet de volledige prijsstijgingen door te belasten aan onze leden maar vragen wel begrip voor de prijsverhogingen die wij wel hebben doorgevoerd. Het mag duidelijk zijn dat onze vrijwilligers achter de bar geen hand hebben in de verhoging van de prijzen. Indien er klachten zijn met betrekking tot de hogere prijzen in de kantine kunnen de leden zich melden bij de penningmeester.

  Dank voor jullie begrip!