• sml logo sml sponsors
 • Rollen binnen een team

  De belangrijkste rol binnen het team is uiteraard die van de spelers! Om het mogelijk te maken dat zij elke week met veel plezier gaan trainen en wedstrijden spelen heeft elk team actieve ouders nodig. Buiten het aanmoedigen, halen en brengen zijn er een aantal specifieke rollen per team die wij onderkennen. Een rol kan door meerdere personen worden vervuld en een persoon kan meerdere rollen vervullen. Elke rol is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het brengt verantwoordelijkheid en verplichtingen met zich mee. Tegelijkertijd mag je ook rekenen op de hulp en steun van de club en alle andere mensen betrokken bij het team.

  Leider
  De leider is verantwoordelijk voor het team, het reilen en zeilen voor-tijdens en na de wedstrijden, de opstelling, het welzijn van de spelers. De leider is degene die tijdens wedstrijden de spelers coacht langs het veld. Dus voor, tijdens en na de wedstrijd. Ook houd je je bezig met de wissels tijdens de wedstrijd. Deze persoon is heel belangrijk voor de motivatie en voor het leerproces van de spelers. Deze taak kan goed met z'n tweeën gedaan worden, al is het belangrijk dat 1 persoon de hoofdcoach is tijdens de wedstrijd. De ander kan zich bijvoorbeeld richten op de wissels en individuele instructie van spelers.

  SML rollen team leider

  Als nieuwe leider of trainer vragen wij jou ook een zogenaamd tientjeslid te worden van de club. Hiermee word je lid van de KNVB en ben je o.a. gemachtigd om uitslagen door te geven in de wedstrijdzaken app. Sommige teams kiezen ervoor om die kosten per seizoen door alle ouders gezamenlijk te laten voldoen. De leeftijdcoördinator benadert je hiervoor.

  Trainer
  De trainer is degene die de trainingsopzet maakt, de training voorbereidt, bij de training zelf alles in orde maakt om te kunnen trainen en uiteraard zelf de training verzorgt. Ook deze taak kun je heel goed met z'n tweeën doen.

  Wat betreft de taken van een leider/ trainer hanteert SML de volgende beschrijving;

  • Ben je verantwoordelijk voor de training van je team (liefst 2 keer per week)
  • Ben je tijdig aanwezig voor de training en wedstrijden om deze klaar te zetten en voor te bereiden
  • Ben je verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
  • Ben je eindverantwoordelijkheid voor de opstelling van je team
  • Ben je verantwoordelijk voor de coaching en begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd
  • Zorg je ervoor dat er voldoende spelers voor de wedstrijddag eventueel inlenen van andere teams dient tijdig te gebeuren
  • Neem je deel aan bijeenkomsten op de club zoals trainersavonden, leidersavonden enzovoort
  • Maak je samen met de ouders en spelers teamafspraken en legt deze vast
  • Draag je medeverantwoordelijkheid voor het samenstellen van teams en voor de teamindeling voor het volgende seizoen
  • Neem je actief deel aan de selectieprocedure voor het volgende seizoen, zoals de inventarisatie van spelers en de toelichting daarvan tijdens de daarvoor bestemde bijeenkomsten
  • Houd je de vorderingen van je spelers bij in het spelersvolgsysteem, STIP genaamd. 

  Communicator
  De ‘communicator’ is degene die zorg draagt voor een goede communicatie binnen het team, wedstrijdwijzigingen en andere zaken vaak in een groepsapp. Tevens maakt hij/zij van wedstrijden en andere activiteiten een verslag voor de SML-website of zorgt ervoor dat dit onderling verdeeld wordt binnen het team.