• sml logo sml sponsors
 • Teamindeling O8-O10

  Bij de 08 t/m 010 is er nog geen sprake van verschil tussen breedte en prestatie teams (1e teams). Omwille van speelplezier en een goede poule indeling door de KNVB wordt er wel rekening gehouden met niveau bij de eerste twee teams. Idealiter vindt de indeling zo plaats dat een 1e en 2e team op het zelfde niveau of maximaal 1 klasse verschil spelen. Bij de overige teams wordt ook een engiszins gelijkmatige sterkte beoogd, en zijn tevens sociale overwegingen van belang. 

  Ontwikkeling en wensen inventariseren (maart)
  De ontwikkeling van jeugdspelers wordt wekelijks gevolgd door de trainer(s)/coaches. Na de winterstop wordt de beoordeling van elke speler schriftelijk vastgelegd door een onafhankelijke trainer die niet gekoppeld zit aan de leeftijdslaag. Bij de spelers wordt uitgevraagd wat hun eventuele ambitie is en of er vriendjes zijn bij wie een speler graag in het teams zou willen spelen (maximaal 2).

  In- en uitstroom inventariseren en beoordelen (april)
  Net als elke voetbalclub heeft SML elk seizoen te maken met in- en uitstroom. Nieuwe spelers melden zich, al dan niet met ambitie in het hoogste team te spelen. 

  • Nieuwe spelers worden door de coördinator ingeschat op sterkte (gebaseerd op speelsterkte huidige club/team).
  • Nieuwe externe spelers trainen in april een aantal weken mee met het beoogde team binnen SML (vergelijkbare sterkte).
  • Bij spelers van buitenaf wordt gekeken naar niveau en waar plek is binnen (nieuw te vormen) teams. Is een speler gelijkwaardig t.o.v. een SML speler dan gaat die plek naar een SML speler en wordt de nieuwe speler in het team eronder ingedeeld. Dit wordt beoordeeld door de coördinatoren en Voetbalzaken in samenspraak met de (onafhankelijke) trainers.
  • Spelers die SML gaan verlaten worden zoveel als mogelijk geïnventariseerd.

  De indeling (mei)
  De spelers die bij SML blijven en de spelers die extern instromen bij SML vormen de spelersgroep die voor het komende seizoen moet worden ingedeeld. Van elke speler is informatie bekend, verkregen uit hierboven beschreven stappen.

  Op basis van deze informatie worden de teams in eerste concept ingedeeld (begin mei):

  • De voorlopige teams worden samengesteld door de trainers i.s.m. de coördinator op basis van de beoordelingen van onafhankelijke trainers. De coördinator is hierin leidend met eventuele ondersteuning van Bestuurslid Voetbalzaken.
  • Bij de teamindeling wordt waar mogelijk is rekening gehouden met de wens om met bepaalde vriendjes in een teams te spelen. Er kunnen geen garanties worden gegeven.
  • Deze voorlopige indeling wordt gedeeld met de trainers/coaches (onder embargo). Alle trainers/coaches krijgen dan maximaal twee weken om op de voorlopige indeling te reageren.
  • Meldt een externe speler zich na de voorlopige teamindeling dan wordt er gekeken waar plek is.

  Begin juni, ruim voor de deadline om te kunnen overschrijven naar een andere club, worden de definitieve teams gecommuniceerd naar de spelers en ouders. Deze communicatie vindt in principe plaats via de trainer/coach/leider van het lopende seizoen.