• SML en een veilige sportomgeving

  • Als onderdeel van het proces naar een veilige(r) sportomgeving vindt SML het belangrijk dat leden vervelende kwesties intern aan de orde kunnen stellen en dat vrijwilligers binnen de club een Verklaring Omtrent het Gedrag  (VOG) kunnen overleggen.

    Binnen SML staan we grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en machtsmisbruik niet toe en proberen we dat altijd te voorkomen. Het bestuur is op dit moment druk bezig met de volgende stappen in het proces naar een zo veilig mogelijke sportomgeving. Een eerste stap hierin was het aanstellen van twee vertrouwenscontactpersonen binnen SML. De vertrouwenscontactpersonen bieden leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Leden (of ouders) kunnen bij hen terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Daarnaast adviseren de vertrouwenscontactpersonen het bestuur om vervelend gedrag binnen de vereniging te voorkomen. Meer informatie hierover is hier te vinden.

    De tweede stap van het bestuur is er voor te zorgen dat vrijwilligers, met name als zij met jeugdige leden in contact komen, een goedgekeurde VOG kunnen overleggen. Een VOG is een verklaring van de Rijksoverheid waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in ons geval omgaan met jeugd binnen een sportvereniging. Een VOG is drie jaar geldig. Alle vrijwilligers (leiders, trainers enz.) krijgen binnenkort een email van het bestuur met het verzoek een VOG aan te vragen. Ben je vrijwilliger en heb je dat verzoek niet ontvangen,  laat dit dan weten aan jouw coördinator. 

    Dènis Timmerman
    Secretaris SML Arnhem