• sml logo sml sponsors
 • Gun sportspullen een 2de leven. Lever ze in bij Sport Support!

  Voor lang niet alle Arnhemmers is de aanschaf van sportkleding of -benodigd­heden vanzelf­sprekend. Met als doel meer mensen aan sportkleding te helpen zamelen SML en Upward bruikbare sportkleding en benodigdheden in. Kleding doorgeven is bovendien duurzaam. Het gezamenlijk initiatief Sport Support start alvast met twee corona-proof inzameldagen.

  Struikel jij ook over sportspullen die je niet meer gebruikt en gun je ze een ander? Lever ze dan in bij Sport Support!

  Wat: Schone, bruikbare sportkleding (alle sporten, dus bijvoorbeeld ook judopakken) en benodigdheden (schoenen, rackets, enz.) voor kinderen én volwassenen

  Wanneer: Iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend

  Waar: Corona-proof opgestelde containers met de Sport Support logo’s bij de ingang van SML.

  Heb je vragen of wil je, op welke manier ook, helpen, mail naar info@sportsupportarnhem.nl. 

  Sport Support containers 

  FAQ Sport Support

  Waarom Sport Support en wat is het doel van Sport Support?
  Sporten is belangrijk! Iedereen moet kunnen sporten, ook bij gebrek aan sportspullen. Sport Support heeft als doel om meer kinderen en volwassenen te kunnen laten sporten, door te helpen met sportkleding en -benodigdheden. Voor lang niet alle Arnhemmers is de aanschaf van sportkleding of -benodigdheden vanzelfsprekend. Sport Support wil meer volwassenen en kinderen laten sporten en bevordert dit door gratis sportkleding en sportbenodigdheden te verstrekken aan Arnhemmers die hier niet de financiële middelen voor hebben. Door bestaande en beschikbare sportspullen op deze manier te (her)gebruiken hoopt Sport Support bovendien bij te dragen aan een duurzamere economie en aan de maatschappelijke waarde van sport.

  Wat is Sport Support?
  Sport Support zamelt bruikbare sportkleding en -benodigdheden in voor Arnhemse kinderen en volwassenen voor wie het niet vanzelfsprekend is om deze zelf aan te schaffen. Voetbalvereniging SML en Mixed Hockey Club Upward sloegen in maart 2021 de handen ineen en startten deze actie. Zij hebben zich verenigd in Sport Support. De ingezamelde sportkleding en -benodigdheden worden gratis verstrekt aan kinderen en volwassenen in Arnhem voor wie aanschaf van sportkleding en -benodigdheden niet vanzelfsprekend is.

  Voor wie is Sport Support?
  Sport Support is voor Arnhemse kinderen en volwassen die graag willen sporten en niet voldoende financiële middelen hebben om de benodigde sportpullen te kopen. Voor lang niet alle Arnhemmers is de aanschaf van sportkleding of -benodigdheden vanzelfsprekend, maar om te kunnen sporten heb je meestal sportspullen nodig. Dat kan kleding zijn, zoals een trainingsbroek, voetbalschoenen of judopak, maar ook sportmateriaal, zoals een hockeystick, tennisracket of zwemschoenen. Niet iedereen kan deze spullen kopen, bijvoorbeeld omdat daar de financiële middelen niet voor zijn. Sport Support wil zowel kinderen als volwassenen aan de benodigde sportspullen helpen.

  Heeft Sport Support een inkomensbeperking?
  Nee, Sport Support wil graag kleding en benodigdheden voor iedereen beschikbaar stellen die daar behoefte aan heeft. Sport Support kijkt naar behoefte en niet naar inkomen. Sport Support wil er zijn voor alle Arnhemmers die aangeven niet voldoende financiële middelen te hebben voor de aanschaf van sportspullen.

  Wat voor sportspullen kan ik inleveren bij Sport Support?
  ALLE soorten sportkleding en -benodigdheden van ALLE sporten zijn welkom bij Sport Support, mits bruikbaar, dus schoon en goed voor een tweede (of zoveelste) ronde. Om te sporten heb je meestal verschillende sportspullen nodig. Sport Support zamelt alle soorten sportkleding in, zoals trainingsbroeken, voetbalschoenen of judopakken. Sportmateriaal, zoals een hockeystick, tennisracket of zwemschoenen, zijn ook soms nodig om te sporten. Niet iedereen heeft de financiële middelen om deze spullen te kopen. Sport Support beoogt zowel kinderen als volwassenen aan alle benodigde sportspullen te helpen.

  Moeten de ingeleverde sportspullen nog ergens aan voldoen?
  Spullen moeten vooral goed bruikbaar zijn voor een volgende ronde. Stel jezelf de vraag bij inleveren van je item: zou ik er zelf blij van worden of mee geholpen zijn? Ja?! Dan is Sport Support en de ontvanger dat ook!

  Mijn sportpak heeft geen maat (meer), kan ik deze inleveren?
  Ja, graag! Sport Support sorteert alle items op maat.

  De naam van mijn kind staat op kleding, kan ik het kledingstuk wel inleveren?
  Ja, graag! Sport Support zal proberen deze “professioneel” te verwijderen. Indien dat niet lukt is het aan de ontvanger om hier een keuze in te maken.

  Waar kan ik sportspullen inleveren voor Sport Support?
  Op onze inzamelpunten van Sport Support op de Bakenberg. Er zijn nu twee inzamelpunten ingericht. Op sportterrein Bakenberg, thuishaven van voetbalvereniging SML en hockeyvereniging Upward, staan bij het eerste parkeervak van SML en bij de fietsenstalling Sport Support containers. Doneer hier de sportspullen die je een tweede leven gunt.

  Sport Support containers

  Hoe verloopt de distributie van de sportspullen?
  Via Sport Support worden de spullen op verschillende manieren aangeboden. Het idee is dat mensen, die niet over voldoende financiële middelen beschikken, op verschillende manieren benodigde sportartikelen kunnen ontvangen.

  1. Een sportvereniging kan kinderen en volwassenen sportkleding van Sport Support aanbieden als zij zich aanmelden bij die vereniging.
  2. Kinderen en volwassenen kunnen bij behoefte aan sportkleding en -benodigdheden zich via e-mail aanmelden bij Sport Support (info@sportsupportarnhem.nl).
  3. Via instanties en verenigingen kan behoefte aan sportspullen van iemand kenbaar gemaakt worden. Kleding kan op afspraak verstrekt worden. In sommige gevallen zal ervoor gekozen worden om sportspullen aan (heel) specifieke sportverenigingen te doneren. In enkele gevallen kunnen er sportspullen gedoneerd worden aan de Kledingbank.

  Ik heb behoefte aan sportkleding, hoe kan ik mij aanmelden?
  Mail Sport Support: info@sportsupportarnhem.nl

  Wie is Sport Support ?
  Sport Support zijn vrijwilligers vanuit SML en Upward. De vrijwilligers ondersteunen Sport Support vrijwillig, in eigen tijd en zonder enige vergoeding.

  Ik wil graag helpen bij Sport Support, hoe kan ik mij aanmelden?
  Mail Sport Support: info@sportsupportarnhem.nl

   

  Namens het Sport Support Team,
  Hartelijke groet,
  Karin, Judith, Charlotte, Dènis, Tjitske, Bas en Paul

   

  Sport Support is een inititatief van:

  KvK: 83019944

 • Sport Support logo