• Inleiding

  Het doel van deze informatie is om vooraf het indelingsproces binnen SML inzichtelijk en transparant te maken, zodat alle spelers en ouders weten welke procedure wordt gevolgd.

  Het indelingsproces is een uiterst gevoelig proces en kan leiden tot discussies. SML heeft er daarom voor gekozen dit proces zo transparant mogelijk te maken, maar vooral ook te benoemen wie betrokken zijn bij dit proces. SML realiseert zich heel goed dat in een dergelijk proces nooit iedereen tevreden zal zijn met de uitkomst.

  Selectieteams

  De volgende teams worden binnen SML aangemerkt als selectieteams: JO8-1, JO9-1, JO10-1, JO11-1, JO12-1, JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO17-1 en JO17-2 (indien de lichting voldoende kwaliteit hiervoor heeft) en JO19-1 en JO19-2 (indien de lichting voldoende kwaliteit hiervoor heeft).

  De overige teams worden aangemerkt als recreatieteams.

  Het proces

  • Alle spelers worden serieus genomen en komen in principe in aanmerking voor een selectieteam
  • De spelers uit de recreatieteams worden 2x per jaar (winterstop en aan het einde van het seizoen) beoordeeld door de trainer/coach van het team.
  • Deze uitkomsten worden door de trainers besproken met de coördinatoren van Voetbalzaken.
  • De spelers uit de selectieteams worden 2x per jaar beoordeeld door de trainer/coach.
  • De beoordelingen vormen een eerste basis voor de nieuwe indeling
  • Het hele jaar lopen er binnen SML interne “scouts” rond, die zich voornamelijk richten op de recreatieteams. Hun bevindingen worden doorgegeven aan Voetbalzaken
  • Op basis van bovenstaande wordt in de eerste helft van mei voorlopige indeling gemaakt.
  • De coördinatoren per leeftijd maken samen met de trainers een indeling voor de recreatieteams. De coördinatoren zijn hierin leidend.
  • De voorlopige selecties worden samengesteld door de selectietrainers i.s.m. Voetbalzaken. Daarbij leveren de coördinatoren input voor spelers vanuit de recreatieteams.
  • Deze voorlopige indeling wordt alleen gedeeld met de trainers/coaches. Alle trainers/coaches krijgen dan maximaal twee weken om op de voorlopige indeling te reageren.
  • Bij de recreatieteams wordt voor de JO8 t/m JO13 standaard gevraagd of er vriendjes (maximaal 2) zijn bij wie een speler graag in het teams zou willen spelen. De coördinator houdt rekening met deze wens, maar er kunnen geen garanties worden gegeven.
  • Vanaf de JO15 (2e jaars C) bestaat de mogelijkheid tot het formeren van zogenaamde vriendenteams. Voetbalzaken bepaalt dan in overleg met de coördinator het niveau qua indeling (welke klasse) en in hoeverre het haalbaar is om een vriendenteam te formeren. Dit is afhankelijk van het aantal spelers per lichting. Ook hier kunnen geen garanties worden gegeven.
  • Eventuele aanpassingen worden doorgevoerd i.o.m. de coördinatoren of Voetbalzaken.
  • Uiterlijk 1 week voor de deadline om te kunnen overschrijven naar een andere club worden de definitieve teams gecommuniceerd naar de spelers en ouders. Deze communicatie vindt in principe plaats via de trainer/coach/leider van het lopende seizoen.
  • In juni worden de verschillende kennismakingstoernooien georganiseerd.

  Instroom van buiten

  De spelregels:

  • Een oud-speler van SML die terugkomt van een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) of andere amateurclub mag altijd terugkomen en heeft geen invloed op de andere instroom.
  • Per leeftijdscategorie mogen maximaal 2 spelers per seizoen van buitenaf worden aangenomen voor selectieteams
  • Indien een speler van SML vertrekt naar een BVO mag deze één op één worden vervangen door een extra speler van buitenaf (dus bovenop de eerder genoemde 2).
  • Spelers van buitenaf moeten altijd direct een toegevoegde waarde hebben. Dat betekent dat zij substantieel beter moeten zijn dan een eigen SML speler of een specifieke plek in het elftal innemen. Dit wordt beoordeeld door de coördinatoren en Voetbalzaken in samenspraak met de selectietrainers.
  • De broertjesregel (voorrang op de wachtlijst als een familielid al bij SML speelt) is niet van toepassing op selectieteams.
  • Afwijkingen op deze spelregels moeten altijd vooraf door het Bestuur worden goedgekeurd.

  Conclusie

  SML heeft getracht middels bovenstaande het indelingsproces zo transparant mogelijk te maken. SML is zich er ter dege van bewust dat dit proces ook ieder jaar teleurstellingen met zich mee zal brengen.

  Vanuit de kernwaarden, sportief, beschaafd en veilig, zal desgewenst altijd communicatie over het indelingsproces mogelijk zijn. Indelen blijft altijd deels een subjectief proces en daarom probeert SML de keuzes grotendeels te laten maken door de onafhankelijke selectietrainers en/of coördinatoren

  SML Voetbalzaken

 • Proces en aanpak indeling nieuwe jeugdteams 2022-2023

  Het proces van de samenstelling van de nieuwe jeugdteams 2022-2023 (selectie en breedteteams en kader) is vastgelegd in dit document.

  indelingsproces 2022 2023