• sml logo sml sponsors
  • Van de voorzitter

  • Op 12 september jongstleden hadden wij als vernieuwd bestuur onze maiden-ALV. En ik realiseerde mij dat juist de ledenvergadering van een vereniging hèt moment is om verantwoording af te leggen aan de leden. Voor de leden is het vrijwel het enige moment om de activiteiten van het bestuur aan te horen en haar daarover te bevragen. En daar hebben jullie op 12 september gelukkig volop gehoor aan gegeven en dat is belangrijk. Het was goed om te zien dat de ALV druk bezocht was en dat er ook ruimte voor discussie was. We hoeven het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, zeker niet als dingen soms veranderen; verandering roept immers soms weerstand op. Zo lang we elkaars standpunten maar respecteren, dan leidt ook verschil van mening vaak tot nieuwe en goede inzichten.  We hebben als bestuur in de ALV ook geprobeerd om onze eigen ideeën, hoe pril soms ook nog, aan de leden voor te leggen en ook concreet aan te geven wat we doen en nog gaan doen. Tijdens de ALV hebben de diverse bestuursleden zaken uit hun portefeuille gepresenteerd, waarover in deze Nieuwsbrief meer te lezen is. Zo zijn we reuzetrots op het binnenhalen van Buro Philip van den Hurk als nieuwe hoofdsponsor voor SML. Het bestuur verwacht ook veel van het nieuwe Vrijwilligerssysteem. Met dit systeem krijgt iedereen de gelegenheid om zijn of haar gewenste vrijwilligerstaak uit te kiezen. Het doel van het vrijwilligerssysteem is om de vele en noodzakelijke taken binnen SML te verdelen over meerdere schouders. Op deze manier wordt de vereniging nog meer van ons allemaal. Lees over de ALV, de nieuwe hoofdsponsor en over het nieuwe Vrijwilligerssysteem meer in deze Nieuwsbrief.

    Het voetbalseizoen 2023-2024 is inmiddels alweer enkele weken onderweg en onze velden zien daarom al weer volop Zwart-Wit.  Voor de jeugd O13 gelden dit seizoen ingrijpende nieuwe spelregels, waarover in deze Nieuwsbrief meer te lezen is en die in de toekomst naar verwachting ook in andere leeftijdslagen doorgevoerd gaan worden, dus voor iedereen van belang.

    Het bestuur van SML wenst jullie in het komende seizoen heel veel succes, maar vooral heel veel voetbalplezier!

    Warner van Hattem
    Voorzitter SML