Het bestuur van voetbalvereniging SML is een verenigingstraject gestart en heeft daartoe een procesgroep samengesteld die met ondersteuning van Dirk Hemink, procesbegeleider NOC*NSF, dit traject verder zal vormgeven en begeleiden.

Doel

Doel van het traject is het vergroten van de betrokkenheid binnen de vereniging. De uitkomsten uit het verenigingstraject zullen worden vertaal naar acties c.q. adviezen/voorstellen aan het bestuur en input zijn voor het bij-of opstellen van een actieplan. Kortom: jij kunt als lid/betrokkene dus een belangrijk aandeel in de toekomst van onze mooie voetbalvereniging hebben!

Planning van het traject

Eind september, op 28, 29 en 30 september, vinden eerst spiegelsessies plaats waarbij het VERHAAL van (de leden) de vereniging wordt gedeeld; waar staat SML nu? Wat kan er beter? Wat zal nooit veranderen binnen SML?
In oktober volgt een DROOMsessie; waar willen we naartoe? Daaropvolgend stellen we gezamenlijk een actieplan op welke we ter besluitvorming presenteren aan het bestuur zodat dit ook voorgelegd kan worden en diverse punten besproken kunnen worden tijdens de ALV van december 2021.

Jouw bijdrage

Graag nodigen we jou uit om deel te nemen aan deze sessies. Via onderstaand inschrijfformulier kun je je opgeven voor een van de dagen waarop de spiegelsessies plaatsvinden. Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op jouw deelname!
Tot dan!

Dirk Hemink
Manon Eijgenraam
Michel van Rijswijck
Frank Halsema

Aanmelden SPIEGEL/DROOM -sessie

Hieronder kun je je opgeven voor de DROOM-sessie op ??. De inloop is om 19:45 uur waarna we om 20:00 uur willen starten met de sessie. Geplande eindtijd is om 21:30 uur

(Aanmelden voor DROOM-sessie kan ook zonder deelname aan SPIEGEL-sessie)

Vul geldig emailadres in!

Vul tenminste 1 voorkeur in