• sml logo sml sponsors
  • Verslag Algemene ledenvergadering SML 19 juni 2024

  • De voorjaarsvergadering van SML, iets minder druk bezocht dan de vorige ALV, kende een overzichtelijke agenda. Voorzitter Warner kon melden dat opgefriste statuten van SML inmiddels door de notaris officieel zijn bekrachtigd, zodat we daar weer een hele tijd mee vooruit kunnen. Met trots kon hij ook melden dat er zich steeds meer vrijwilligers binnen SML aanmelden en dat het bestuur deze mensen en hun taken graag wil ondersteunen. Zo is de onlangs opgerichte Commissie Vrijwilligerssysteem druk bezig om een nieuw vrijwilligersbeleid uit te rollen over de vereniging, om daarmee niet alleen de club beter te laten functioneren, maar ook om de betrokkenheid van leden en ouders verder te vergroten.

    Bestuurslid Voetbalzaken Dennis Kobus lichtte zijn plannen voor het nieuwe seizoen toe, maar dat deed hij niet voordat hij ook nog even terugblikte op het afgelopen seizoen. Als nieuw bestuurslid Voetbalzaken was het, zo vertelde Dennis, soms nog wat zoeken naar wie, wat, waar en hoe, maar de visie en plannen van Voetbalzaken zien er veelbelovend uit. Zo heeft het eerste elftal voor komend seizoen een ruime selectie en er is beleid gemaakt voor opleiding en voor ondersteuning vanuit SML zaterdag 2. Ook wordt er volop aandacht besteed aan begeleiding van alle jeugdelftallen van SML, dus ook voor de wat lager spelende teams, een beleid dat het bestuur van harte ondersteunt.

    De financiële begroting van onze penningmeester Dirk Kortekaas sloot gelukkig weer af met een batig saldo, al blijven er zorgen over de gestegen kosten van de exploitatie en het onderhoud van ons sportcomplex. Om financieel gezond te blijven zal het bestuur de vinger aan de financiële pols moeten houden, zo was zijn boodschap.

    Het hoogtepunt van de ALV was zonder twijfel de toekenning van de Henk van Arnhem Award, de prijs voor de SML-vrijwilliger van het jaar (2024). Het was een grote eer voor onze voorzitter om deze prijs dit jaar te mogen uitreiken aan Bart de Klein. Bart is misschien wat minder “zichtbaar” binnen SML, maar hij is degene die elke zaterdagochtend in alle vroegte (07.00 uur!) de kantine opent en daarna zorgt voor het smeren van broodjes, wraps en verder alles doet wat er op die drukke zaterdagochtenden allemaal moet gebeuren in onze kantine. Een onmisbare schakel in onze vereniging en een meer dan verdiende prijs voor deze echter SML’er. Onder groot applaus ontving Bart de bijbehorende fotolijst, die een mooie plaats in onze kantine krijgt.

    De ALV sloot rond 22.00 uur maar werd, samen met een “SML drankje en hapje” aan de bar nog even voortgezet.