• sml logo sml sponsors
 • Voorbereiding op het nieuwe seizoen

  Startbijeenkomst jeugdtrainers

  Om een goede start te maken voor het nieuwe voetbalseizoen organiseert Voetbalzaken van SML aan het einde van elk seizoen een leiders/ trainersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden alle leiders/trainers geïnformeerd over een aantal belangrijke zaken voor het nieuwe seizoen en is er gelegenheid om vragen te stellen. Tevens worden hier ervaringen van het afgelopen seizoen met elkaar gedeeld en besproken.

  Bij de start van het voetbalseizoen is het daarnaast belangrijk dat je als jeugdtrainer een aantal zaken al geregeld hebt of gaat regelen. Op deze manier ga je goed voorbereid van start en loop je niet tegen mogelijke problemen op.

  Wat kun je zelf al doen als voorbereiding op het nieuwe seizoen? Om een goede start te maken volgen hieronder een aantal tips.

  • Lijst met namen / groepsapp: Maak tijdens het kennismakingstoernooi een groepsapp aan waarin alle ouders van het team zitten. In deze groepsapp kun je teamzaken bespreken en informatie over de wedstrijd delen. Tijdens de wedstrijden wordt de groepsapp vaak gebruikt als live wedstrijdverslag voor de thuisblijvers.

  • Ouderavond/bijeenkomst: Als SML stimuleren wij leiders/trainers om een ouderbijeenkomst te organiseren in de voorbereiding op het nieuwe seizoen (augustus-september). Hierbij is het belangrijk om als ouders teamafspraken te maken en als trainer om de ouders een beeld te geven over jou als persoon en hoe je het team gaat trainen/begeleiden. De ouderavond kun je bij iemand thuis houden, maar dit kan ook in het clubhuis van SML. Zorg wel dat je vooraf een ruimte reserveert.

   Geef tijdens de ouderbijeenkomst informatie over bv: 
   • De manier van communiceren met je spelers (veel positieve aanmoediging), maar ook met de ouders
   • De regels en afspraken die je met de spelers maakt
   • De manier van training geven en hoe je omgaat met de wedstrijd (opstelling, posities, etc.)
   • De taken van de ouders/verzorgers; wat kunnen ouders bv. doen binnen de club/het team
   • Wat jij als trainer verwacht van het gedrag van de ouders langs de lijn, hier wordt verderop in deze gids dieper op in gegaan.

   Naast deze eerste ouderbijeenkomst is het aan te raden om halverwege het seizoen nogmaals een bijeenkomst te organiseren. Je kunt er ook voor kiezen om met ouders (en kind) individuele gesprekken te voeren. Op deze manier kun je de ouders blijven informeren en betrek je ze er ook bij.

  • Wedstrijd-/trainingsprogramma: Het is belangrijk dat spelers en ouders weten wanneer er weer gestart wordt met de trainingen en wanneer de eerste wedstrijden op het programma staan. Daarom verdient het de voorkeur dat je als trainer voor de eerste maanden (augustus-september) een programma maakt. Dit programma kun je voorafgaande aan de vakantie aan je spelers geven. Dit voorkomt veel vragen en telefoontjes van spelers en ouders. Daarnaast is het goed om rondom alle vakanties duidelijk aan te geven hoe het programma eruit ziet (wordt er wel/niet getraind, gevoetbald). In principe kan er altijd worden getraind, tenzij op de site iets anders staat vermeld (afgelasting i.v.m. extreem weer of een evenement).

  • Oefenwedstrijden: Als voorbereiding op het nieuwe seizoen kan je een (of meerdere) oefenwedstrijd(en) gaan spelen. Dit dient altijd in overleg met Wedstrijdzaken te gebeuren (zie site voor contact informatie). In de praktijk is dit bijna altijd mogelijk, je kan zelf een team vragen of dit via de club laten verlopen.

   Er is ook een aantal toernooien die voor de start van de competitie plaatsvinden. Deze kan je ook gebruiken als voorbereiding.

  oefenwedstrijd SML