• SML heeft sinds juni 2022 twee vertrouwenspersonen, te weten Jildau Esselink-Koning en Liesbeth Bohmer.

    Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@smlarnhem.nl