• sml logo sml sponsors
 • Visie en Strategie

  Verenigingstraject
  SML is een verenigingstraject gestart om de hiernavolgende visie en strategie uit 2013 te herzien. Het bestuur heeft daartoe een procesgroep samengesteld bestaande uit Manon Eigenraam, Michel van Rijswijck, Frank Halsema en Wouter 't Hooft, die met ondersteuning van Dirk Hemink, procesbegeleider NOC*NSF, dit traject vorm geeft en begeleidt.

  Doel van het traject is het vergroten van de betrokkenheid binnen de vereniging. De uitkomsten uit het verenigingstraject zullen worden vertaald naar acties, adviezen en voorstellen aan het bestuur en zijn input voor het bij- of opstellen van een actieplan. Zo kan elk lid/betrokkene dus een belangrijk aandeel in de toekomst van onze mooie voetbalvereniging hebben!

  Eind september 2021 vonden de eerste spiegelsessies plaats waarbij het VERHAAL van (de leden) de vereniging wordt gedeeld; waar staat SML nu? Wat kan er beter? Wat zal nooit veranderen binnen SML? In juni volgde een DROOMsessie; waar willen we naartoe? De resultaten zijn ingebracht tijdens de ALV van juli 2022. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats in meerdere werkgroepen.


  SML visie en strategie 2013

  Missie
  SML wil haar leden faciliteren in het, op een beschaafde, sportieve en veilige manier, beoefenen van de voetbalsport, in al zijn verschijningsvormen. (samenvoeging artikel 3. statuten en jeugdbeleidsplan 2012)

  Visie

  1. SML wil de meest kwaliteitsvolle aanbieder van voetbalactiviteiten, vooral, in Arnhem zijn.
  2. Als maatschappelijke organisatie biedt SML via een voetbalopleiding een plezierig en innovatief voetbalplatform.
  3. SML heeft ruime- en gepaste aandacht voor alle vrijwilligers en trainers van jeugd en senioren.
  4. SML is zeer kwaliteitsvol voor de selectieteams en beoogt een hoog niveau van opleiden en spelen.
  5. Daarnaast faciliteert SML prettige omstandigheden voor niet selectieteams.
  6. Daarbij oog hebbend voor alle belanghebbenden en stimuleert voorts positieve betrokkenheid van ouders en omstanders.
  7. SML is zorgzaam, stimulerend en heeft aandacht en respect voor de beleving van elk lid.
  8. SML streeft ernaar als spil -samen met belanghebbenden- een betekenisvolle bijdrage te leveren aan kwaliteit, plezier en prestatie van het voetballeven van ieder lid.

  Negen strategische doelen 2013-2016:

  1. Het garanderen van de juiste balans tussen ambitie en ontspanning met ruimte voor groei van beiden.
  2. Het maximaal behouden van leden en optimaliseren van doorstroming van junioren naar senioren door het bevorderen van het verenigingsleven.
  3. Zowel qua sportaanbod als qua betrokkenheid toont SML zich meer maatschappelijk betrokken.
  4. Alle beschikbare informatie wordt meer in samenhang beschouwd en benut. Daartoe zal de totale administratie worden gecentraliseerd en worden geïntegreerd in Sportlink.
  5. De accommodatie wordt vernieuwd en voldoet aan de hedendaagse eisen van multifunctionaliteit.
  6. Financiële beslissingsbevoegdheden worden neergelegd en gedelegeerd op het laagst mogelijke nivo.
  7. Het bestuur communiceert duidelijk en transparant en stel zich kwetsbaar op.
  8. Er wordt gekozen voor een ontwikkelstrategie met een groeimodel; waar mogelijk wordt bestaand kwalitatief hoogwaardig bestaand beleid clubbreed gecontinueerd. Waar nodig wordt nieuw clubbreed hoogwaardig beleid toegevoegd en gefaciliteerd.
  9. De organisatiestructuur wordt aangepast om realisatie van de strategische doelen te faciliteren. Dit gebeurt door de huidige organisatiestructuur te kantelen (geen onderscheid meer tussen jeugd en senioren) en deze verder te professionaliseren.

  Bij de samenstelling van de strategie is gebruik gemaakt van kennis van onder andere de SML-leden, Upward, Vitesse, KNVB, KNHB, gemeente Arnhem, Eldenia, ESA, VDZ en Made2Sport.